Arhiepiscopia Argeşului si Muscelului

 
Prezentare

Cu binecuvântarea Înaltpreasfintitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, a luat fiinţă la inceputul anului 2005 în Piteşti, "Parohia pentru nevăzători: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", preot paroh fiind numit Constantin Radu-Gabriel.

Din data de 3 noiembrie 2014, conform Deciziei Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului, Parohia pentru nevazatori, devine filie a Parohiei Maica Precista din Pitesti, preotul Constantin Radu-Gabriel este numit preot coslujitor la Parohia Maica Precista, avand sectorul misionar-pastoral, comunitatea nevazatorilor din Pitesti.

Asociaţia Nevăzătorilor Argeş avea in anul 2005 în jur de 4200 de membri, dintre care 1500 în Piteşti, cu handicap grav, accentuat  şi mediu, în marea majoritate creştini ortodocşi. Astazi, anul 2014, numarul membrilor cotizanti ai Asociatiei Nevazatorilor din Arges este mai mic.


nev.jpg - 73.89 Kb

In incinta Filialei Nevazatorilor din Pitesti, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, s-a amenajat inca din anul 2005 Paraclisul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil, unde se desfasoara o parte din programul misionar pastoral pentru comunitatea nevazatorilor.

Un merit deosebit are Înaltpreasfintitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, care a dorit să vină în întâmpinarea problemelor duhovniceşti, şi nu numai, ale credincioşilor nevăzători. Părintele profesor Constantin Onu, a format pentru prima dată un grup de rugaciune al credincioşilor nevăzători în Piteşti. Domnul Marin Stoica, Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor Argeş, a fost deschis la acest proiect, susţinand activitatea duhovnicesca, desfasurata in mijlocul nevazatorilor.

In prezent, doamna Martin Gabriela, Presedinte al  Asociatiei Nevazatorilor Arges, sustine programul misionar-pastoral, pentru comunitatea nevazatorilor, participand la toate actiunile si la pelerinajele organizate.


nev3.jpg - 49.00 Kb nev1.jpg - 56.59 Kb

 
Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil

Îngerii vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu, povaţuindu-i să trăiască în dragoste, în fapte bune şi în dreptate, împlinind întru toate voia Domnului. Îngerii sunt rânduiţi să păzească pe fiecare credincios, căci de la botez, fiecare creştin primeşte de la Dumnezeu, un înger păzitor. Pe cei buni îngerii îi ajută să nu cadă, iar pe cei căzuţi îi ridică prin pocăinţă şi spovedanie, şi niciodată nu ne lasă pe noi, deşi de multe ori greşim. Îngerii sunt gata să ne ajute întotdeauna, numai să vrem şi să cerem ajutorul lui Dumnezeu.

Sfinţii Arhangheli sunt în număr de 7: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil, Varahiil.

Sfântul Arhanghel Mihail

Se tâlcuieşte, “puterea lui Dumnezeu”, este voievodul oştilor cereşti, şi cel dintâi din ceata sfinţilor arhangheli. El poartă sabie de foc şi are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrăjmaşilor. Când Lucifer a păcătuit în cer, şi au început a cădea mulţime de îngeri, atunci toate puterile cereşti tulburându-se, a stat Arhanghelul Mihail în mijloc şi a strigat: ”Să stăm bine, să luăm aminte, că cine este ca Dumnezeu!” Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor, căci toţi luând aminte la glasul lui, au căzut înaintea slavei lui Dumnezeu, preamărind numele Lui. Tot Mihail s-a certat cu diavolul  în pustiul Arabiei, pentru trupul lui Moise, zicând: “Să te certe pe tine diavole, Domnul!” De asemenea, el a însoţit poporul ales, din Egipt în pământul făgăduinţei. El a adus cele 10 pedepse peste poporul cel împietrit al lui faraon. El s-a arătat păzitor oştirilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: “Eu sunt voievodul oştirilor Domnului.” El a stins cuptorul celor trei tineri în Babilon, a păzit pe proorocul Daniil în groapa cu lei, a adus foc şi pedeapsă peste cetaţile desfrânate, Sodoma şi Gomora, a dat biruinţa  lui Ghedeon în luptă, a scos viu pe Lot din Sodoma. El a făcut multe minuni, precum cea din Colose, din mânăstirea Dochiariu etc. La sfârşitul veacului va suna din trambiţă şi se vor scula toţi cei morţi.

Sfantul Arhanghel Gavriil

Se tâlcuieşte, “bărbat Dumnezeu,” este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie, care are misiunea de a vesti oamenilor, tainele cele dumnezeieşti. El nu poartă sabie ci crin de neantinată bucurie. El este foarte dulce la vedere şi plin de dumnezeiască blândeţe. Pentru aceasta a şi fost trimis la fecioara din Nazaret, să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului, dumnezeieştilor părinţi Ioachim si Ana. El a vestit în Templu Sfântului Zaharia, că soţia lui va naşte la bătrâneţe pe Sfântul Ioan Botezătorul. El aducea hrana Maicii Domnului în Sfânta Sfintelor. El a auzit primul taina întrupării lui Hristos, el a rostit primul numele lui Iisus, a pus nume Sfântului Ioan Botezătorul, a vestit păstorilor că s-a născut Mesia, a descoperit magilor  taina întrupării, a liniştit pe Iosif, care voia să lase pe Fecioara Maria, a dus sfânta familie în Egipt, apoi iarăşi la Nazaret.

Sfântul Arhanghel Gavriil, ocroteşte pe fecioare, pe mame, păzeşte pruncii, duce rugăciunile fierbinţi la Dumnezeu şi aduce înapoi împlinirea cererilor, ajută la înmulţirea şi mântuirea neamului omenesc.

Citeşte mai mult...